viagra pas cher kamagra pas cher viagra achat kamagra 100mg kamagra 100 viagra generique cialis en ligne cialis pas cher kamagra 100mg cialis pas cher viagra femme viagra sans ordonnance cialis 20mg kamagra now kamagra 100 kamagra gel levitra generique levitra en ligne

viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs

       

GİRİŞ/Home

ÖZGEÇMİŞ/Cv

KAVRAM/Concept

İLETİŞİM/Contact 

LİNKLER/Links


ESERLERİ/Pictures


GÜNCEL

 BİR ÖNCEKİ SERGİ


 

DOĞURGAN SİMGELER VE FORMLAR DÜNYASINA YAKLAŞIM

 
Doğa yorumlamalarıyla başlayan bir serEen, daha dElemsel anlatımlara ve sembollere uzanan bir çizgide devam ediyor ve yaşanıyor.

 
Doğal olarak sanat çalışmalarım ve bu serEen birtakım evrelere ayrıldı. Mavi sergilerle başlayan bu evreler, sonraları figEatif ve optik soyutlamalarla dElemsel bir platformda yorumlandılar. FigEatif evreler de kendi içinde çeşitlendi. Tekli, grup yada çoklu figEatif kompozisyonlarla ve değişik konulu serilerin  oluşumuyla devam etti.

 
Kronolojik olarak  çalışma dönemlerimi değerlendirdiğimde;  Birbirinin içinden Ekan dönEE ve değişimlerin organik bir bEElE oluşturduğunu söyleyebilirim. Bir sEe renk bEEselliği gözlenir. Bazen konular doğadan uzaklaşır dElemsel platformda insan figElerine dönEE. Bazen de doku değerleri önem taşır

 
Halen Eerinde çalıştıEm Anadolu serisi bu toprakların kokusundan gelen duyarlık ve disiplinle yeni biçimsel oluşumlara doğru gitmektedir. Bu yeni tasarımlar;  Anadolu'nun geçmişten gelen değerlerini geleceğe bağlayan  köprEE Eerindeki arayışlardır. Amacım geçmiş uygarlıkları öykEeştirmek değil, geçmiş yaşanmışlıklardaki uygarlıkları önEEe getirirken, yeni aEmlamaların özEe yeni duyarlıklar katmaktır. Ayrıca Mısır sanatı da etkilendiğim ve beni farklı, esrarengiz  duygulara götEen figEsel, simgesel anlatımlar dEyası. Buna,  Afrika sanatını da ekleyebilirim.

 
Kibele ise, bu doğurgan toprakların doğurgan bir simgesidir. Bu simgeyi de doğurgan bir biçimselliğe dönEtEmek istedim.
               
                                                      ***

 
SANAT PAYLAŞILDIĞI ZAMAN DAHA DA DEĞERLENİYOR�

 

viagra suomi cialis kopen viagra pillen cialis prijs kamagra bestellen priligy bestellen viagra bestellen viagra pil levitra kopen kamagra oral jelly viagra apotheek cialis kopen viagra prijs Kjop Cialis viagra pris kjop cialis

Benim için sanatta önemli olan şey bireysel anlatım dili yaratmaktır. Karşıtlıkların ve  değişkenlerin izleyiciler Eerinde zorlayıcı değil, enerji yaratan bir etkiye dönEmesini dEEEE hep. HiEşEhesiz sanatta konular ve konu seçimi önemlidir. Ama, ondan daha önemlisi konunun nasıl kavramlaştırıldıE ve ona özgE bir kimliğin nasıl kazandırıldıEdır.
Malzeme ve teknik bazen önEdedir,  bazen arkamdan gelir. Yaratıcı yeni değerler, her bakımdan yeni çözElemeler gerektirmektedir. Bu çözElemeler ve arayışlar,  sanat uğraşısı içinde olanlar için önemli olsa gerek, benim için ise tEenmez bir gıda kaynaEdır.

 
Resimlerime tarihsel bir perspektifle bakarsak; primitif sanatların gElEstilizasyon anlatımlarına göndermeler yapan bir duruş gözlemlenebilir. Primitif sanatlar benim için bir tutku olduğu kadar, hep yeni heyecanlar duyumsatan bir alan. Bir şeyi çok kısa, öz ve etkili anlatmak kadar zorlu bir şey yoktur. Böyle olmasa, şiir ve karikatE olmazdı.

 
İnsanlar tarafından kavramlaştırılan ve adlandırılan sanat,  paylaşıldıE zaman daha da değerleniyor. ǁEkEbir iletişim dili aynı zamanda. Herkes, görmenin ve fark etmenin heyecanını zenginleştirmelidir. Bunun en kestirme ve anlamlı  yolu ise sanattır. O zaman gelin paylaşalım.

 
                                                      ***

 
YAPTIKLARIM, KEŞKE DUYGU VE DÜŞÜNCELERİME YETİŞEBİLSE�

 
Başından beri figEatif çalışma benim için çekici olmuştur. Ancak 1990'lı yıllarda daha yoğun ve daha yorumsal bir evre içinde figEatif kompozisyonlara yöneldim. BugEe kadar teknik ve renk anlayışındaki bazı değişikliklerle aynı yorumsal anlayış yeni evrelerle devam etmektedir. Yer yer daha fazla soyutlamaya giden ve bazen daha ilginEdokularla ele aldıEm konuları anlatım olarak, gElEçekim alanı yaratan sonuçlara götEme çabası içindeyim. Tuvalde beliren değerlerle benim yaşadıklarım çok farklı bir atmosfer yaratma yolunda özdeşleşiyorsa, verimli bir çalışma içinde hissederim kendimi. İşte böyle sonuçlanan yapıtlardaki çok boyutluluğun doğal olarak seyircide etkin algılandıE kanısındayım.                                             

 
Formların doğurganlıE ve bir sonraki adımın heyecanı, dEyaya yeni gözEEaçan oluşumlar; beni gElEetkileyen sanat eylemimdir. Önce kaEt yEeyindeki oluşumlara ses vermek, onlarla söyleşmek ve sonra dokunaklılarını tuvale aktarmak. SEeEiçinde renkler ve yeni kararlar doğaçlama akışmalılar.
Tuvale yansıyan izler yolunu rahat buluyorsa benim adımlarım daha da hızlanır. Konunun içinde hissederim kendimi. Yaptıklarım, keşke duygu ve dEEcelerime yetişebilse. Bazen  arkaya bakmak da gerekir ama, daima öne bakmak zorunludur.  

 
Çay molalarındaki hesaplaşmaları severim. Tuval yEeyinden derine giden anlam dönEElerinin peşinden koşmak çok heyecan verici. Hele rEgarı arkana almışsan sanatın keyfine doyum olmaz.
Kendini anlatmak da, sanatı anlatmak da çok zor.  En gEeli sanatı yaşamak ve paylaşmak.

 
                                                       ***

 
SÜREÇ İÇİNDEN,  AHMET ÖZOL'A DEĞİN

 
İster figEatif, isterse de soyuta kaçan dEenlenişlerde Ahmet Özol, tıpkı savunduğu fikirler gibi temiz, pE ve yalın bir biçim dilini tercih
                                               LEVENT ÇALIKOĞLU -  1999

 
FigEe dayalı estetiği Ahmet Özol kendi ekspresif disiplini içinde sEdEEken, onu insan ve doğa diyalektiği bEElEEde kavrayarak plastik dile taşıyor. Bir dEen kurguluyor sanatE; insana dayalı figEatif ilgi kompozisyon yetkinliğiyle bEEleşerek, renk seçiciliğinin titiz tutumuna kadar uzanıyor. İnsan çoğullaşıyor, soyutlaşıp lekeleşiyor; ama estetik dilden ve kompozisyon bEElEEden kopmadan renk-biçim realitesinin ortak alanına yerleşiyor. Gerçekle imge olan, boyutla alan; derinlikli algılamanın katmanları içinde, devinim halinde gezinip duruyorlar. Bu devinim estetiğe yön vermesini bilen bir sanatEnın tavrı ve hareket noktası elbet.
                                                      ÜMİT GEZGİN - 2001

 
Özol'un sanat çalışmalarına retrospektif bir bakışla yaklaşırsak; başlangıçtaki doğa yorumlamaları evresinden, bugE de devam eden figEatif bir evreye geçtiğini görmekteyiz. FigEatif dönem de zincirleme bir baEile, biçim renk, doku başkalaşımlarıyla ve yeni anlatım duyarlılıklarıyla donanarak devam ediyor. Yapıtlarında, disiplinli bir tutum da fark ediliyor. Tuvalin her santimetre karesinin sorumluluğunu duyan ve yorum gEEEön planda tutan bir karakter izleniyor.
Konularında ise; insan ve insanları ele alırken, yer yer toplumsal bir perspektiften bakıyor, "ana" gibi doğurganlıE simgeleyen figElere anlam yElEor. Geçmiş bugE ve geleceğin mistik duyarlılıEnı içinde  duyduğu kadar seyirciye de yansıtıyor. Bu gelgitlerde, insana özgEtemel değişmezleri ve değerleri çekim alanına sokmaktadır
           Prof. Dr. FETHİYE ERBAY - Boğaziçi Üniversitesi  - 2004

 
AyaE Anadolu'da olan bir pergelin taradıE zengin geçmişten ve sanatlaşmış topraklardan duyumsamalarla oluşan figEler� GEeşle özdeş ayçiçekleri, kağnı tekerleğiyle başlayan ivmenin yaşam çemberine öykEmesi ve Eetken Anadolu insanının yalınlıEyla bu tuvallere tutunması� Adeta giysilerden arınmış, sabrın, saflıEn insanları� BEE bunlar ve daha ötesi etkilerle donanmış bir yaratıcı kimliğin tasarım zenginliği. İşte, Özol'un sanatından bize yansıyan ilk çarpıcı etkiler kısaca böyle özetlenir. 
                                   Prof Dr. AYLA ERSOY - Doğuş Üniversitesi -  2007

 

ş

Web Sitemi ziyaretiniz için TeşekkEler        Thank you very much for your visit

viagra billigt cialis pris cialis billigt kamagra pris kamagra gel cialis sverige viagra sverige viagra pris kamagra gel viagra bestellen cialis bestellen kamagra bestellen cialis bestellen kamagra schweiz tadalafil generika viagra bestellen